Tervetuloa kettumaalle

Användning och säkerhet

Vid korrekt användning är Flame Gel och Flame Liquid säkra att använda och de orsakar ingen fara.Vätskorna får inte hällas på varma grillar, glödande kol eller öppen eld. Läs produktspecifika anvisningar nedan.

 

Flame Gel

Bruksanvisning: 

  • Bred ut jämnt över grillkol eller brasans, bastuns eller kaminens ved. Gelén är väldigt dryg och det räcker till exempel med ca en matsked gelé för att tända kaminen. Gelén behöver inte absorberas innan tändning. Gelén ger ingen smak till maten som grillas.
  • Doseringen måste ökas om veden är blöt eller fuktig. Ej lämplig för oljelampor. 

Säkerhet:

  • Det är förbjudet att hälla gelén på varma grillar, glödande kol eller öppen eld.

 

Flame Liquid brandvätska

Bruksanvisning:

  • Flame Liquid-produkten ska endast användas i eldstäder utan skorsten eller brandkärl som är ämnade för denna användning. Försäkra dig om att underlaget har svalnat helt innan eldstaden eller brandkärlet fylls. Se till att ventilationen är tillräcklig under användningen. När det gäller kaminer utan skorsten, följs tillverkarens anvisningar. Lämnar inga brandrester.

Säkerhet:

  • Det är förbjudet att hälla vätskan på en varm eldstad eller öppen eld.

 

Allmänt

Visst kommer du ihåg att man endast får förvara 25 l brännbara vätskor åt gången i privathushåll.

Varningsmarkeringar:

Våra produkter har följande varningsmarkeringar:

Mycket brandfarligt

 

Irriterande

 

Mer information om markeringarna finns på Säkerhets- och kemikalieverkets