Tervetuloa kettumaalle

Flame Liquid brandvätska

Högklassiga Flame Liquid är en luktfri och färglös brandvätska för inom- och utomhusbruk. Brandvätskan är tillverkad i Finland och är uttryckligen skapad för eldstäder utan skorsten, i vilka man i allmänhet använder bioetanol som brandvätska. Flame Liquid brinner med en guldgul, fyllig låga och förbränningsprodukten består bara av en liten mängd koldioxid och vattenånga.

Produkten lämnar inga brandrester.

Bruksanvisning:

  • Flame Liquid-produkten ska endast användas i eldstäder utan skorsten eller brandkärl som är ämnade för denna användning. Försäkra dig om att underlaget har svalnat helt innan eldstaden eller brandkärlet fylls. Se till att ventilationen är tillräcklig under användningen. När det gäller kaminer utan skorsten, följs tillverkarens anvisningar. Lämnar inga brandrester.

Säkerhet:

  • Det är förbjudet att hälla vätskan på en varm eldstad eller öppen eld.

Se mer information om säkerhet.